Powered by Blogger.
RSS
Container Icon

Isi Kandungan fail PBS

ISI KANDUNGAN FAIL PBS2.1 PEKELILING-PEKELILING
  Ø  Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD
  Ø  Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD
  Ø  Surat-menyurat berkaitan PBS – PRS
   
2.2 CARTA ORGANISASI PBS - PRS SEKOLAH
  Ø  Struktur Jawatankuasa 
  Ø  Jadual Petugas Pentaksiran
  Ø  Carta Organisasi
   
2.3 MAKLUMAT GURU PBS - PRS
  Ø  Senarai Guru PBS - PRS
  Ø  Biodata Guru PBS - PRS
  Ø  Surat Lantikan sebagai guru PBS - PRS/ Pentaksir
  Ø  Jadual Waktu Mengajar
   
2.4 PERANCANGAN SEKOLAH PBS - PRS
  Ø  Takwim aktiviti PBS - PRS
  Ø  Program Tahunan PBS – PRS (Mengikut Panitia Mata Pelajaran)
  Ø  Rancangan Tahunan M/Pel PBS - PRS
   
2.5 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA
  Ø  Minit mesyuarat J/Kuasa PBS - PRS tahunan atau bulanan
  Ø  Minit mesyuarat pelaksanaan aktiviti PBS - PRS
  Ø  Minit mesyuarat Khas(Kes Khas) jika ada
  Ø  Laporan aktiviti PBS – PRS
   
2.6 LAPORAN PRESTASI TAHUNAN
  Ø  Data murid PBS - PRS tahun berkenaan
  Ø  Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun
  Ø  Graf Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran dan Pencapaian Standard
   
2.7 LAPORAN PENCERAPAN
  Ø  Jadual Pencerapan 
  Ø  Laporan Pencerapan Guru PBS - PRS oleh GB/PK
  Ø  Laporan Pencerapan oleh Pegawai KPM/JPN/PPD/Nazir
   
2.8 KES-KES KHAS
  Ø  Murid yang kerap tidak datang ke sekolah
  Ø  Murid yang tidak ada maklumat / Murid luar negara
  Ø  Murid Berkeperluan Khas 
  Ø  Kes- Kes Lain
   

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment